Tretton år av förbättringar!

En film som sammanfattar Vinnvårds verksamhet och resultat!

Forskningsprogrammet Vinnvård har de senaste tretton åren finansierat 20 forskningsprojekt och 8 Vinnvård Fellows. Vårdalstiftelsen och Vinnova var huvudfinansiärer och initiativtagare. Socialdepartementet och SKL var medfinansiärer. Programmet omslöt 150 miljoner kronor och avslutades 2018.

Denna hemsida har samlat information om programmet, projekten och fellows sedan 2011. Här finns många filmer och artiklar att ta del av. Allt material kommer att finnas kvar under 2019.

För dig som har frågor eller vill ha mer information!
Kontakta Staffan Arvidsson, staffan.arvidsson@forte.se