• Vilka egenskaper/vanor behöver ledare i vården utveckla?

    Se filmen

  • Traumatiserade ensamkommande flyktingbarn i akut behov av hjälp

    Se filmen

  • Vinnvård Fellows skapar bryggor mellan forskning, praktik och utveckling

    Se filmen

Senaste nytt

"Samskapa vården med hackande föräldrar!"

Debatt av Vinnvård Fellows i Dagens Medicin på temat samskapande och lärande nätverk. Läs mer

Vilka egenskaper och kunskaper behöver man ha som ledare i vården?

Vi har två jobb, det ena är att göra jobbet och det andra är att leda i förändrings- och förbättringsledning. Vad krävs för att klara det? Läs mer

Rapport från Almedalen 2017

Almedalen 2017 innehåller många av de frågor som Vinnvård driver; kvalitet- och kvalitetsutveckling, ledarskap, svårigheten att förändra vanor och beteenden och vikten av att koppla ihop patienternas behov och vårdprofessionernas förutsättningar med nya forskningsfrågor. Läs mer

Hur kan vi utveckla hälso- och sjukvården genom ökad samverkan?

Region Uppsala tillsammans med Vinnvård bjöd in till samtal om hur ökad samverkan kan utveckla hälso- och sjukvården i regionen, ledande politiker, tjänstemän diskuterade tillsammans med forskare och företrädare för vårdprofessionerna. Läs mer