• Vilka egenskaper/vanor behöver ledare i vården utveckla?

    Se filmen

  • Traumatiserade ensamkommande flyktingbarn i akut behov av hjälp

    Se filmen

  • Vinnvård Fellows skapar bryggor mellan forskning, praktik och utveckling

    Se filmen

Senaste nytt

Uppstart för lärande nätverk

Internationellt uppmärksammat förbättringsarbete för kroniska sjukdomar genom lärande nätverk har nu nått Sverige. Läs mer

Inspiration till utveckling av kvalitetsregister

”Kvalitetsregistren behöver transformeras till registerbaserade förbättringsnätverk. Det skulle kunna bidra till att förbättra vardagens kliniska resultat, inte minst när någon form av kunskapsstyrning kommer att införas i Svensk hälso- och sjukvård.” - VINNVÅRD fellow, Martin Rejler. Läs mer

Välkommen på författarkväll 25 oktober om boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar"

Ulrica von Thiele Schwarz har tillsammans med kollegan Henna Hasson skrivit boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar" som vänder sig till dig som är studerande eller yrkesverksam inom såväl vård, omsorg som skola. Även du som forskar, tar beslut om eller utarbetar rekommendationer kring evidensbaserade insatser kan få förslag och verktyg för att hantera dilemmat kring följsamhet och anpassningar. Läs mer

"Meeting the improvement challenge with curiosity, courage and co-production"

Välkomna till Kristina Areskoug Josefssons docentföreläsning den 28 september Läs mer