• Vilka egenskaper/vanor behöver ledare i vården utveckla?

    Se filmen

  • Traumatiserade ensamkommande flyktingbarn i akut behov av hjälp

    Se filmen

  • Vinnvård Fellows skapar bryggor mellan forskning, praktik och utveckling

    Se filmen

Senaste nytt

Ny bok: "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar"

Ulrica von Thiele Schwarz har tillsammans med kollegan Henna Hasson skrivit boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar" som vänder sig till dig som är studerande eller yrkesverksam inom såväl vård, omsorg som skola. Även du som forskar, tar beslut om eller utarbetar rekommendationer kring evidensbaserade insatser kan få förslag och verktyg för att hantera dilemmat kring följsamhet och anpassningar. Läs mer

"Samskapa vården med hackande föräldrar!"

Debatt av Vinnvård Fellows i Dagens Medicin på temat samskapande och lärande nätverk. Läs mer

Vilka egenskaper och kunskaper behöver man ha som ledare i vården?

Vi har två jobb, det ena är att göra jobbet och det andra är att leda i förändrings- och förbättringsledning. Vad krävs för att klara det? Läs mer

Rapport från Almedalen 2017

Almedalen 2017 innehåller många av de frågor som Vinnvård driver; kvalitet- och kvalitetsutveckling, ledarskap, svårigheten att förändra vanor och beteenden och vikten av att koppla ihop patienternas behov och vårdprofessionernas förutsättningar med nya forskningsfrågor. Läs mer