• Vinnvård Fellows skapar bryggor mellan forskning, praktik och utveckling

    Se filmen

  • Vinnvård Fellows are the future leaders of Improvement research

    Se filmen

  • Kunskap behöver nå ut för att vi ska kunna förbättra

    Se filmen

Senaste nytt

Kommentar till forskningspropositionen

​I forskningspropositionen, "Kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft", lyfter regeringen fram två satsningar som är kopplade till den verksamhet som bedrivits inom Vinnvård och där Vinnvårds erfarenheter och uppbyggda organisation och nätverk kan bidra. Det gäller dels nationellt forskningsprogram om tillämpad välfärdsforskning och dels forskning om välfärdens kvalitet, organisation och processer. Läs mer

Utvärdering av Vinnvård Fellows

Vinnvård Fellows har pågått sedan 2012 och är nu utvärderat av Måns Rosén, Utvärderingen visar på positiva resultat och möjlighet till utveckling och effektivisering framåt. Läs mer

Kvinnor med utländsk bakgrund i Sverige - Får de rätt abortvård?

Fellows Elin Larsson kommer på SRHRs konferens presentera resultat från en svensk studie om abortvård och preventivmedelsanvändning hos kvinnor med utländsk bakgrund i Sverige. Samt en studie om kvinnor som söker vård efter abort i Uganda. Läs mer

Minskade återinläggningar genom god vård på rätt vårdnivå

Fellow Martin Rejler har tagit examen i Advanced Training Program som ges av Dr Brent James och Intermountain Healthcare. Läs mer