• Vilka egenskaper/vanor behöver ledare i vården utveckla?

    Se filmen

  • Traumatiserade ensamkommande flyktingbarn i akut behov av hjälp

    Se filmen

  • Vinnvård Fellows skapar bryggor mellan forskning, praktik och utveckling

    Se filmen

Senaste nytt

Boka in den 20 november!

Då genomför Vinnvård en konferens i Stockholm som är ett avslut på den 13-åriga satsningen och samtidigt ett avstamp mot framtiden. Läs mer

Nomninera till Athenapriset före 6 juli!

Nominera dig själv eller någon du inspireras av och berätta vad som gör projektet till det bästa i Sverige just nu. Läs mer

Uppstart för lärande nätverk

Internationellt uppmärksammat förbättringsarbete för kroniska sjukdomar genom lärande nätverk har nu nått Sverige. Läs mer

Inspiration till utveckling av kvalitetsregister

”Kvalitetsregistren behöver transformeras till registerbaserade förbättringsnätverk. Det skulle kunna bidra till att förbättra vardagens kliniska resultat, inte minst när någon form av kunskapsstyrning kommer att införas i Svensk hälso- och sjukvård.” - VINNVÅRD fellow, Martin Rejler. Läs mer