Vinnvård Fellows

 
Vinnvård har identifierat ett behov av att ta fram kunskap om förbättringsstrategier samt en begränsning i möjligheterna för framgångsrika forskare att meritera sig inom detta område. Ur detta kom Vinnvård Fellows till.
Fellowship-programmet är utformad så att det utvecklar individens ledarskap och ger en möjlighet att bedriva den teoretiska, metodologiska och empiriska grundforskning som krävs för att generera ny kunskap och nya tillvägagångssätt för att genomföra kvalitetsförbättringar.

Programmet ska på ett övergripande plan bidra till att:
  • förbättra människors hälsa och livsvillkor.
  • bygga broar mellan akademisk forskning och förbättringsarbete i vård- och omsorgsorganisationer.
  • engagera praktiker till kontinuerligt förbättringsarbete och forskning.
  • ta fram morgondagens ledare inom kunskapsområdet.  

 

"This cohort of fellows is unmatched."

Vinnvård lanserar ett nytt fellowship-program med inriktning på improvement science. Detta nya program har som målsättning att bidra till ökad strategisk kunskap kring förbättringsarbete inom vård och omsorg i Sverige. Programmet sker i samverkan med The Health Foundation i Storbritannien.

Paul B Batalden, MD, Professor of Pediatrics, Dartmouth Medical School and The Improvement Science Development Group, Health Foundation, says:

- Sweden is lucky! I had the chance to listen and have conversation with the outstanding individuals who were in the final round of applicants applying for the new Swedish Improvement Scientist Fellowships. As individuals, the group would have made any country proud. Our conversations were far-reaching: from personal history to project research design. We listened carefully to each other.
This cohort of improvement research fellows is unmatched. Congratulations to all!