Om mig

Jag är specialistläkare i socialmedicin och docent i socialpediatrik. Trebarnsmamma, hustru, handledare, forskargruppsledare, doktor, kollega, väninna, året-runt cyklare, ungerska… 

Jag brinner för att optimera samhällets insatser för barn och deras vårdnadshavare. Att våra resurser används optimalt för att utjämna ojämlikhet i hälsa och förutsättningar för ett bra liv. Att vi tar vara på varje barns potential och sätter in tidiga åtgärder där det behövs. Jag tror på möjligheten att bryta det intergenerationella arvet av otrygga relationer. På möjlighet till utveckling och förändring för alla, att det nästan aldrig är för sent att ändra onda cirklar. Jag tror också på kraften i mötet människor emellan och blir lycklig när jag får människor att växa och finna sina vägar, oavsett om det är patienter, studenter eller kollegor.

Min forskning

Jag har länge funderat på vilka förändringar som behövs inom svensk barnhälsovård och Vinnvård Fellow utlysningen kändes ”mitt i prick” för att ge mig tid att jobba med detta. I Sverige finns det än så länge få anslagsgivare som verkligen förstår QI (quality improvement) och är villig att satsa på en kombination av förändringsarbete och forskning. Ofta blir det antingen för mycket verksamhetsutveckling för ansökningar om forskningsanslag och för mycket forskning för verksamhetsutvecklingspengar… Det gör att man till slut lär sig att hacka upp projekten på olika sätt, men det är inte det som behöver göras för att förändra system.

Betänk att 95% av hjärnans utveckling är klar när barnet är 5 år. Det ställer enorma krav på barnhälsovården att göra vad den kan för att främja denna utveckling genom att stödja föräldrar och förskolan i att erbjuda barnet rätt förutsättningar och stimulans samt hitta barn med problem tidigt. Jag hoppas att under min tid som Vinnvård Fellow kunna bidra till den viktiga förändringsprocess som barnhälsovården måste genomgå för att uppfylla ett sådant syfte.

Förväntningar

Jag hoppas förstås kunna lära mig massor om Quality improvement genom att träffa och jobba med de bästa i världen. Jag vill också utnyttja kraften i satsningen för att driva förbättringarna i barnhälsovården som jag föresatte mig. Vinnvård Fellows satsningen är kommunikationsmässigt väldigt genomtänkt och välskött vilket känns som ett viktigt stöd i det kontinuerliga arbetet med projektet gentemot nationella representanter och verksamhetsledning.