19
Apr

Äldreriksdagen 19-20 april

Äldreriksdagen är en återkommande nationell konferens om äldrefrågor ur ett lednings- och styrningsperspektiv. Konferensen vänder sig till beslutsfattare i kommun, landsting och region.

Årets Äldreriksdag handlar om "Ett bättre liv för sjuka äldre".

Den överenskommelse som SKL och regeringen tecknat på detta område innebär att stat, landsting och kommuner tillsammans höjer ambitionsnivån. Målet är att de mest sjuka äldre ska få en mer sammanhållen vård och omsorg, och för att nå dit måste arbetssätt, strukturer och samverkan utvecklas.

Äldreriksdagen arrangeras av SKL och är mötesplatsen för beslutsfattare med ansvar för vården och omsorgen om äldre.

 

Läs mer om årets Äldreriksdag och anmäl dig här >>