01
Jul

Almedalen 2017

Vinnvård kommer i år att vara på plats i Almedalen för möten. Vill du prata om hur vi kan förbättra hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen genom bättre samverkan mellan patienter, forskare och praktiker så hör av dig till någon av oss! 

Staffan Arvidsson, 070-834 23 93

Helena Conning, 070-693 66 74