23
Oct

Att gå från ax till limpa – från forskning till nytta för patienten

Välkommen till workshop med Svenskt Forum för Vårdkvalitet och Vinnvård!

Den 23 oktober 2014
Ersta konferens, Bringsalen, Erstagatan 1K, 11691 Stockholm.
kl. 10.00–16.00

Mötet inleds med kaffe och smörgås kl. 09.40.

Programmet
Under dagen tar vi del av nedanstående presentationer och deltagarna diskuterar med forskarna och varandra kring frågor som rör implementering.

Ulrica von Thiele Schwarz talar om "Implementering av evidensbaserade metoder: Att balansera följsamhet till evidens med anpassning till den unika kontexten". I införandet av nya metoder stöter vi oundvikligen på frågan om hur vi ska balansera följsamhet till metoden med anpassningar till den lokala kontexten. Hur skapar vi långsiktighet och största möjliga värde för patienterna? Ulrica kommer att presentera en modell som tagits fram i samarbete med Stockholms Läns Landsting och som, baserad på modern implementeringsforskning, ska ge praktisk vägledning för chefer i införandet av nya metoder.

Johan Thor talar om "Förbättringsarbete med stöd från kvalitetsregister" och hur kvalitetsregister kan bli mer än bara ett register? Johan kommer visa på de möjligheter som finns att kontinuerligt använda kvalitetsregister i det fortlöpande förbättringsarbetet samt vilka kopplingar som går att göra till värdeskapande nytta för patienter såväl som till klinisk forskning."

Staffan Arvidsson talar om ”Forskning och praktik - tillsammans minskar vi lidande och sparar miljoner! Resultat av forskningsprogrammet Vinnvård”. Vi får höra om Vinnvårds arbete med att stödja forskningsprojekt med mål att integreras i vårdens och omsorgens praktik och därmed bidra till nytta för patient/brukare och deras anhöriga. En genomgång av de samlade erfarenheter som gjorts i ett 20-tal projekt kommer redovisas där det framgår att miljöer där forskning och praktik samverkar uppnår bäst resultat.”

Varmt välkommen med din anmälan nu!
Pris: 900 kr för dig som är medlem i SFV och 1400 kr för icke medlemmar.

För dig som samtidigt vill bli medlem i SFV tar vi 1200: -
Anmäl dig redan nu genom att klicka här >>>

Läs hela programmet >>>