04
Jun

Change Day 4 juni 2015

Genom att lämna ett löfte lovar du att genomföra en förändring som innebär en förbättring, för patienterna, dina medarbetare och dig själv. Litet eller stort. Allt räknas. Det handlar om att vi alla kan göra något bättre där vi är och inspirera andra att också vara med!

Change Day kommer att under denna dag finnas på flera platser runtom Sverige. Du har även möjlighet att delta i ett webinar med Jackie Lynton, Head of Transfomation, NHS, mellan kl. 12-13.

Läs mer om Change Day på www.changeday.se