04
Jun

Change Day Sverige 4 juni 2014

logo_changeday-04.png

Change Day syftar till att förbättra svensk hälso- och sjukvård och omsorg. Det är en internationell rörelse vars målsättning är att förverkliga den potential som finns i alla individer och grupper. Allas engagemang, hos såväl patient och profession som politiker, ska kanaliseras via changeday.se och bli verklighet.

Att få känna sig delaktig i en positiv förändring direkt i sin egen vardag är stort. Och att dessutom få se sina egna idéer förverkligas är ännu större. Genom initiativet Change Day finns det nu möjlighet för dig att genomföra en förändring.

Det kommer att bli tusentals små och stora förändringar som initieras och förverkligas. Kanske kommer vissa inte att märkas för allmänheten. Men tillsammans kan vi se till att svensk hälso- och sjukvård och omsorg tar steg mot 
att bli bäst i världen.