20
Oct

Etikprismottagarens symposium 2016

Detta symposium arrangeras av Statens medicinsk-etiska råd. 
När: Torsdagen den 20 oktober, kl. 10.00-16.00. Registrering och kaffe från kl. 9.00. 
Var: Rosenbads konferenscenter, Drottninggatan 5.

Anmäl dig här