21
Oct

Fellow Anna Sarkadi medverkar i SNS seminarium om jämlik hälsa

Skillnaderna i hälsa ökar. Medellivslängden bland högutbildade är nästan sex år

längre jämfört med bland lågutbildade. 

SNS bjuder in till en hearing med Kommissionen för jämlik hälsa och ledande folkhälsoforskare. Välkommen till ett samtal om de växande klyftorna i hälsa och livslängd mellan olika socioekonomiska grupper och vad som krävs för att vända utvecklingen. 

Fredagen den 21 oktober, kl. 09.00-10.00 på SNS, Jakobsbergsgatan 18, Stockholm.