10
Sep

Förbättringsfrukost "Förbättrad strokeprevention - spara liv och hundratals miljoner"

Drygt 80 personer drabbas varje dag av stroke i Sverige. Störst risk att drabbas har de personer som har hjärtflimmer - bortåt 150 000 personer. En del i att förebygga stroke kan vara att hitta dessa personer. Det kan vara svårt men med ny forskning kan man hitta upp till tre gånger fler patienter med flimmer. Det minskar lidande och sparar pengar.

Medverkande:
Mårten Rosenqvist, professor Karolinska Institutet/Södersjukhuset
Mats Palerius, vd Zenicor
Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård

Plats: Vårdalstiftelsen, Adolf Fredriks Kyrkogata 15, 1tr

Tid: 08.00-09.30

 

Fler förbättringsfrukostar i höst:

8 oktober ”Förbättrad styrning i vården genom ersättning för värde” >>>

5 november ”Förbättrad sjukvård genom fokus på andra drivkrafter än pengar” >>>

3 december ”Förbättrade ersättningssystem i vården – undvik stuprör och hängrännor” >>>