12
Mar

Förbättringsfrukost - Förbättrad hälsa för mindre pengar

Just nu pågår en debatt om säkerheten i vården. Barnmorskor i Stockholm larmar om förhållandena inom förlossningsvården. Läkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus skriver debattartikel i DN och oroas över patienternas säkerhet.

frukost-vinnvrd.gif

Hur ska vi göra för att öka patientsäkerheten och förbättra vården med befintliga eller i en framtid mindre resurser?

Den 12 mars kommer, världsledande forskaren inom patientsäkerhet, Richard I Cook och pratar patientsäkerhet och utveckling på vår Förbättringsfrukost.

Dessutom presenterar Vinnvård konkreta exempel på forskning som ger verklig nytta, dvs hur man kan leverera högkvalitativ vård och omsorg till alla människor, vid varje tillfälle, i alla situationer och på effektivaste sätt.

Medverkande:

  • Richard I Cook, MD, Professor of Healthcare System Safety, Kungliga Tekniska högskolan
  • Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård

 

Plats: Adolf Fredriks Kyrkogata 15, Stockholm
Tid: 08.00 – 09.30

Anmäl dig på: evenemang@vardal.se