05
Nov

Förbättringsfrukost ”Förbättrad sjukvård genom fokus på andra drivkrafter än pengar”

Plats: Vårdalstiftelsens, Adolf Fredriks Kyrkogata 15, 1tr

Tid: 08.00-09.30

Lars Pettersson – generalsekreterare, FAMNA
Monika Andersson Bäck – Fil Dr i arbetsvetenskap, Göteborgs Universitet

Moderator: Thorbjörn Larsson – VD, Vårdalstiftelsen

Vad är viktigast för att föra kvalitet, patientnytta och effektivitet framåt? Vi diskuterar de grundläggande drivkrafterna i vårdsystemet. Hur ser drivkrafterna ut på olika beslutsnivåer och för vårdprofessionella, administratörer och politiker? Vi redovisar våra första forskningsresultat kring detta framtidsområde. Urgammal hippokratisk och humanistisk etik möter evidensbaserad vård och finansiell styrning.

Anmäl dig på: evenemang@vardal.se