02
Jul

Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Vinnvård och Vårdanalys bjuder in till ett seminarium i Almedalen om patientsäkerhet. Varje år skadas och dör tusentals personer av undvikbara vårdskador inom hälso- och sjukvården. En nollvision för den här typen av vårdskador borde vara det enda rätta för att öka patientsäkerheten, eller?

Medverkande:
Agneta Karlsson, Statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet
Hans Karlsson,
Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
Tove Lindahl Grevé,
Verksamhetschef, Ung Cancer.
Charlotta George,
Sakkunnig Patientsäkerhet, Socialstyrelsen. 
Anders Lie,
Specialist Enheten för Trafiksäkerhet, Trafikverket.
Kiku Pukk Härenstam
, MD, Patientsäkerhetsexpert, Läkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Vinnvård Fellow
Dag Ström, Projektledare, MD, Vårdanalys

Datum: torsdag 2 juli 2015
Tid: 8.30 - 9.30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, lokal Fysiken