26
Apr

International Forum i London

The International Forum on Quality and Safety in Healthcare är den största mötesplatsen för de som jobbar inom vårdprofessionen. Tillställningen är dedikerad ämnena patientsäkerhet och förbättringskunskap. Över 3000 deltagare samlas under dessa tre dagar för utbyte av idéer, innovation och inspiration. I år tillkommer också nya lär- och nätverksaktiviteter med TED-liknande föreläsningar samt ett kvälls event för nätverksmingel. 

Läs mer om International Forum här