03
Sep

Internationella anhörigkonferensen 3-6 sept i Göteborg

Den 3 - 6 september arrangerar Anhörigas riksförbund, Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Carers UK den Internationella anhörigkonferensen i Göteborg. 

Konferensen vänder sig bland annat till de som erbjuder vård- och omsorgstjänster eller är intresserad i vård, omsorg och anhörigfrågor, beslutsfattare, praktiker, forskare och politiker.