28
Apr

Jämlik hälsa – vad krävs för att nå från evidens till politik och praktik?

Svensk Socialmedicinsk förening och Svenska Läkaresällskapet anordnar ett möte med tema "Jämlik hälsa – vad krävs för att nå från evidens till politik och praktik?" Vinnvård Fellow Anna Sarkadi, docent, är med och arrangerar mötet som ägs rum 28-29 april på Swedish Society of Medicine (SSM), Klara Östra Kyrkogata 10. 

Läs hela programmet här