04
Dec

Medicinska riksstämman 2014

"Den 4-5 december 2014 i Stockholm samlas Sveriges läkare, forskare, verksamhetschefer, beslutsfattare, och myndigheter för att tillsammans anta de utmaningar som svensk hälso- och sjukvård står inför.
Det blir två intensiva dagar med ett vasst och stimulerande tvärsektionellt program, med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik."

Mer information och anmälan till Medicinska riksstämman hittar du här