30
Nov

Medicinska Riksstämman Stockholm 2011

30 november-2 december

Årets tema "Säkrare vård"

Med årets tema "Säkrare vård" vill Svenska Läkaresällskapet uppmärksamma hur sjukvården kan lära sig av sina misstag och förebygga att de inte händer igen. En annan fråga som kommer att diskuteras är hur politiker och vårdgivare bättre kan ta tillvara vårdprofessionernas kunskaper när de fattar beslut om hur resurserna ska fördelas. Genom kunskap och dialog utvecklar vi vården tillsammans.

Vinnvård är partner till medicinska riksstämman och kommer att medverka med ett vetenskapligt symposium, scenprogram och monter. Läs hela vårt program här >>>

Läs mer om medicinska riksstämman här >>>