10
Oct

Nationell kvalitetsregister-konferens

Nationella Kvalitetsregister finns till för att utveckla och bibehålla kvaliteten i svensk hälso- och sjukvård. Vi hoppas att våra Vinnvård-projekt vill berätta om era erfarenheter på årets konferens i Karlstad.

Presentationer som rör följande ämnen välkomnas särskilt:

  • Exempel på hur registren används i den dagliga verksamheten
  • Kvalitetsregister som länken mellan verksamhetsutveckling och forskning
  • Registrens verkningsgrad
  • Hur patienterna kan vara delaktiga i arbetet med registren
  • Kvalitetsregister som ett verktyg i lärande
  • Användning av kvalitetsregister i primärvård, tandvård, psykiatri och
    kommunal verksamhet

www.kvalitetsregister.se finns mer information.

Sista dagenför abstracts är 12 april.

 

Klicka här för att ladda ner mall för abstacts >>