22
Oct

Nationella Kvalitetskonferensen 2015

Den Nationella Kvalitetskonferensen äger rum den 20-21 januari 2015 i Jönköping.
 

Det är för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister. Den Nationella Kvalitetsregisterkonferensen fungerar som en samlingsplats för att utbyta erfarenheter och kunskap. Det ger en bredd och djup inom området som kan ge praktiska ideér. Du kan ta del av inspirerande föreläsningar kring hur man använder registren i bland annat patientnära förbättringsarbeten, uppföljning och forskning.  

Läs mer om konferensen här
Anmäl dig här