20
Jan

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen 2015

 "Nationella Kvalitetsregisterkonferensen är en samlingsplats för dig som arbetar med och använder kvalitetsregister. Deltagarna på konferensen 2013 uppskattade konferensen mycket, 75 % tyckte konferensen var bra eller mycket bra och över 70 % av deltagarna tyckte att konferensen motsvarade förväntningarna i hög eller mycket hög utsträckning.

Konferensen är en möjlighet för erfarenhetsutbyte och mer kunskap, den ger både en bredd och djup inom området. Den ger dig praktiska idéer och inspirerande föreläsningar om hur vi använder registren - i patientnära förbättringsarbeten, kunskapsstyrning, uppföljning, lärande och forskning.  På konferensen får du de senaste nyheterna som handlar om kvalitetsregister."

Läs mer på Nationella Kvalitetskonferensens hemsida här