12
Apr

Nationella Kvalitetsregisterkonferensen

"Konferensen är en plats för erfarenhetsutbyte mellan register, vård- och omsorgsverksamheter, myndigheter, patienter, näringsliv, akademi och andra användare och utvecklare."

Läs mer här