21
Sep

Patientsäkerhetskonferensen

"En nationell samlingsplats för dig som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhetsfrågor inom hälso- och sjukvård, vård och omsorg, myndigheter, akademi och näringsliv. Konferensen fokus är förebygg vårdskador."

Läs mer här