15
Mar

Programstyrelsen för Vinnvård har möte

Årets första styrelsemöte i Vinnvård. En av punkterna kommer att vara Metastudien som genomförts under 2011.