17
May

Svenska Gastrodagarna 2017

Vinnvård Fellow Martin Rejler ska under Svenska Gastrodagarna hålla en föreläsning om kvalitetsindikatorer relevanta för vård av patienter med IBD, inflammatory bowl disease, och hur det skall registreras.

Dessa dagar är plattformen för fortbildning och vetenskapligt utbyte inom svensk gastroenterologi.