15
May

Utvecklingskraft

Vinnvård arrangerar symposium på Utvecklingskraft, den konferens där förbättringsarbeten från hela Sverige presenteras och sprids. Konferensen vänder sig till de som arbetar inom omsorg, hälso- och sjukvård och tandvård. Tanken är att man på festivalen ska kunna ta del av och även spridna goda exempel på hur förbättringsarbete kan se ut.

Vinnvårds program:

Den 16 maj 2013
10:00-10:40

  • Inledning
    Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård och Boel Andersson Gäre, professor på Hälsohögskolan i Jönköping
  • Hur har IHI tänkt och agerat för att öka lärande och fånga förbättrings- och innovationsarbete?
    Maureen Bisognano
    , VD för Institute for Healthcare Improvement (IHI)
  • Interaktivt samtal om vad vi kan lära oss i Sverige av IHI och hur den fortsatta utvecklingen ser ut vad det gäller Improvement Science och förbättringsarbete.
    Maureen Bisognano, Boel Andersson Gäre, Staffan Arvidsson och Johan Thor, Vinnvård Fellow

10:50-12:10

  • Presentation av avhandlingsarbeten
    Doktorander inom Vinnvård (10 min presentation/doktorand och 5 min diskussion om metod och utveckling)

12:10-12:25

  • Avslutande diskussion om framtiden för Improvement Science och förbättringsarbeten

 gubbe_utvkraft_guld_9.gif

Läs mer om Utvecklingskraft här >>>