28
Sep

Vinnvård är på forskartorget

Forskartorget på Bok & Bibliotek är platsen där forskare och författare möter nyfikna mässbesökare. Kom och lyssna på spännande samtal, fascinerande föredrag och inspirerande bokpresentationer.

Vinnvård medverkar med programpunkten "När patienten får makten" kl 17.05–17.20 på svenska mässan i Göteborg.


När patienten får makten

Vi behöver flytta fokus från God Vård till God Hälsa. En kraftigt outnyttjad resurs i vården är patienterna själva. Ny forskning visar att patienters ökade delaktighet i sin egen vård kan leda till bättre hälsa och dessutom minskade kostnader. Här ges en övergripande bild av frågan och vi får ta del av exempel på framgångsrik utveckling.


Medverkande:
Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård och Christian Fahrman, patient med erfarenhet av egen dialys

 

 

Se hela programmet för forskartorget här >>

 

forskartorget.jpg