10
Mar

Vinnvård Fellows i Jönköping

10-12 mars ska Vinnvårds fyra fellows genomföra sin tredje lärandeträff. Denna gång i Jönköping. Vi kommer att bjuda in till en träff den 12 mars med intresserade i regionen för att prata Improvement Science och möjligheterna att förbättra vård och omsorg.