19
Apr

Vinnvård på Äldreriksdagen 19-20 april

Vinnvård är med på Äldreriksdagen och pratar om behovet av forskning inom äldreområdet för att se till att förbättra för de mest sjuka äldre personerna både när det gäller vård och omsorg. Vi behöver veta mer om vad som funegrar och vad som inte fungerar!

topp_Aldreriksdagen.gif

Läs mer om Äldreriksdagen här >>>