26
Jan

Vinnvård på ST-dagarna

Med uppdrag att förändra vården Stockholm 26-27 januari 2012

ST-läkardagarna 2012 ger dig en inblick i de just nu viktigaste frågorna som berör läkarens roll och uppdrag i en hälso- och sjukvård under hårt förändringstryck. Dagens Medicin har skapat ett aktuellt och fokuserat program i fyra spår:

Kommunikation: Verktyg för ökad patientsäkerhet, patientens delaktighet och läkaren i teamet.
Förändrings- och kvalitetsarbete: Läkarens roll för att utveckla sjukvården.
Politik och styrning: Hur påverkar politikernas beslut läkarnas vardag?
ST-systemet: ST-utbildning för en ny tid, lever vi upp till förväntningarna?