Nyheter

 • Boka in den 20 november!

  2018-06-25 Då genomför Vinnvård en konferens i Stockholm som är ett avslut på den 13-åriga satsningen och samtidigt ett avstamp mot framtiden. Läs mer.

 • Nomninera till Athenapriset före 6 juli!

  2018-06-25 Nominera dig själv eller någon du inspireras av och berätta vad som gör projektet till det bästa i Sverige just nu. Läs mer.

 • Uppstart för lärande nätverk

  2018-06-18 Internationellt uppmärksammat förbättringsarbete för kroniska sjukdomar genom lärande nätverk har nu nått Sverige. Läs mer.

 • Inspiration till utveckling av kvalitetsregister

  2017-11-10 ”Kvalitetsregistren behöver transformeras till registerbaserade förbättringsnätverk. Det skulle kunna bidra till att förbättra vardagens kliniska resultat, inte minst när någon form av kunskapsstyrning kommer att införas i Svensk hälso- och sjukvård.” - VINNVÅRD fellow, Martin Rejler. Läs mer.

 • Välkommen på författarkväll 25 oktober om boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar"

  2017-10-08 Ulrica von Thiele Schwarz har tillsammans med kollegan Henna Hasson skrivit boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar" som vänder sig till dig som är studerande eller yrkesverksam inom såväl vård, omsorg som skola. Även du som forskar, tar beslut om eller utarbetar rekommendationer kring evidensbaserade insatser kan få förslag och verktyg för att hantera dilemmat kring följsamhet och anpassningar. Läs mer.