Nyheter

Inspiration till utveckling av kvalitetsregister

2017-11-10 ”Kvalitetsregistren behöver transformeras till registerbaserade förbättringsnätverk. Det skulle kunna bidra till att förbättra vardagens kliniska resultat, inte minst när någon form av kunskapsstyrning kommer att införas i Svensk hälso- och sjukvård.” - VINNVÅRD fellow, Martin Rejler, medverkade på kvalitetsregisterdagen den 9 november Läs mer

Välkommen på författarkväll 25 oktober om boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar"

2017-10-08 Ulrica von Thiele Schwarz har tillsammans med kollegan Henna Hasson skrivit boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar" som vänder sig till dig som är studerande eller yrkesverksam inom såväl vård, omsorg som skola. Även du som forskar, tar beslut om eller utarbetar rekommendationer kring evidensbaserade insatser kan få förslag och verktyg för att hantera dilemmat kring följsamhet och anpassningar. Läs mer

 

Kalender