Nyheter

Uppstart för lärande nätverk

2018-06-18 Internationellt uppmärksammat förbättringsarbete för kroniska sjukdomar genom lärande nätverk har nu nått Sverige. Läs mer

Inspiration till utveckling av kvalitetsregister

2017-11-10 ”Kvalitetsregistren behöver transformeras till registerbaserade förbättringsnätverk. Det skulle kunna bidra till att förbättra vardagens kliniska resultat, inte minst när någon form av kunskapsstyrning kommer att införas i Svensk hälso- och sjukvård.” - VINNVÅRD fellow, Martin Rejler. Läs mer

 

Kalender