Nyheter

Välkommen på författarkväll 25 oktober om boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar"

2017-10-08 Ulrica von Thiele Schwarz har tillsammans med kollegan Henna Hasson skrivit boken "Användbar evidens: om följsamhet och anpassningar" som vänder sig till dig som är studerande eller yrkesverksam inom såväl vård, omsorg som skola. Även du som forskar, tar beslut om eller utarbetar rekommendationer kring evidensbaserade insatser kan få förslag och verktyg för att hantera dilemmat kring följsamhet och anpassningar. Läs mer

"Meeting the improvement challenge with curiosity, courage and co-production"

2017-09-22 Välkomna till Kristina Areskoug Josefssons docentföreläsning den 28 september Läs mer

 

Kalender