Nyheter

"Registerbaserade förbättringsnätverk bör ersätta nuvarande nationella kvalitetsregister."

2017-05-24 Martin Rejler med flera skriver i Läkartidningen om registerbaserade förbättringsnätverk. Läs mer

Forskningsresultat kring barns utveckling

2017-04-18 Vinnvård Fellow Anna Sarkadi har fortsatt att sprida kunskap om barns utveckling, barn och föräldraskap och om de barn som har kommit till Sverige de senaste åren ifrån olika oroshärdar. Läs mer

 

Kalender