Sverige har den patientsäkerhet vi förtjänar – är vi nöjda med det?

Vinnvård och Vårdanalys bjuder in till ett seminarium i Almedalen om patientsäkerhet. Vården skadar patienter och det sägs att 3 000 personer per år dör i onödan. Samtidigt verkar inte förutsättningarna finnas för att förbättra säkerheten. Till exempel visar en ny internationell studie att Sverige är sämre än andra länder på att låta patienter vara delaktiga i sin egen vård, vilket är en viktig förutsättning då allt mer vård görs av patienterna själva. Och en ännu opublicerad undersökning av förstalinjens chefer indikerar att de inte ser patienterna som viktiga drivkrafter i vårdens utveckling. Vi har tillsammans skapat ett system som inte är så säkert och effektivt som det skulle kunna vara. Det är nu hög tid att diskutera vilka insatser som krävs för att stärka patienternas delaktighet, förbättra patientsäkerheten och resultaten. Andra branscher har gjort det. Inom trafiksäkerheten har nollvisionen varit vägledande för flera infrastrukturella satsningar.

På seminariet diskuterar vi med ledande beslutsfattare om hur de ser på nästa steg för utvecklingen av vård och omsorg.

Medverkande:
Agneta Karlsson, Statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet
Hans Karlsson,
Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
Tove Lindahl Grevé,
Verksamhetschef, Ung Cancer.
Charlotta George,
Sakkunnig Patientsäkerhet, Socialstyrelsen. 
Anders Lie,
Specialist Enheten för Trafiksäkerhet, Trafikverket.
Kiku Pukk Härenstam
, MD, Patientsäkerhetsexpert, Läkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Vinnvård Fellow
Dag Ström, Projektledare, MD, Vårdanalys

Datum: torsdag 2 juli 2015
Tid: 8.30 - 9.30
Plats: S:t Hans Café, S:t Hansplan 2, Hälsodalen, lokal Fysiken