120 miljoner i ny satsning på vårdforskning

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd och Vetenskapsrådet inleder ett fördjupat långsiktigt samarbete. Syftet är att på bred front stärka vårdforskningsområdet. Den gemensamma satsningen omfattar närmare 120 miljoner kronor under fyra år.