27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows

Ansökningstiden för Vinnvård Fellow har gått ut och nu inleds arbetet med att bedöma alla ansökningar. 

- Vi är väldigt glada för att 27 kvalificerade personer har sökt till Vinnvård Fellows. Det ska bli väldigt spännande att läsa ansökningarna, säger Staffan Arvidsson, programkoordinator Vinnvård.

Bedömningsarbetet sker i tre steg. Tidplanen finns beskriven på www.vinnvard.se/fellowship. Fortlöpande information kommer att publiceras på vår hemsida, tex beslut vilka som går vidare i de olika stegen samt vilka som ingår i de olika bedömargrupperna.

Läs mer här >>>