4,4 miljoner från Familjen Kamprads Stiftelse till två Vinnvård Fellows

Kiku Pukk Härenstam och Ulrica von Thiele Schwarz har fått medel för att forska på "Hur kan e-hälsa bidra till ökad effektivitet genom förändrad interaktion mellan vårdgivare och patienter?". Projektet genomförs av Karolinska Institutet i samverkan med Stockholms läns landsting, Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Sabbatsbergs sjukhus, patientorganisationer och Hälsans Nya Verktyg.