Almedalens forskningsscen 2012

VÅRD I VÄRLDSKLASS KRÄVER FORSKNING I VÄRLDSKLASS

Hotet mot forskningen inom Life Science och hälsa har under våren utvecklats till en akut politisk fråga. Ska Sverige fortsätta vara en ledande forskningsnation? Hur ska vi få den globala industrin att välja Sverige? Vad händer med vårdens kvalitet om den medicinska forskningen försvinner från landet? Problembeskrivningar har knappast saknats men alltför sällan har de olika aktörerna samlats för att gemensamt finna lösningar på forskningens utmaningar.

ALMEDALENS FORSKNINGSSCEN är en arena för forskningens alla aktörer. Här kommer akademi, industri, sjukvård, patienter och politiska beslutsfattare att blicka framåt och gemensamt utveckla konkreta förslag och underlag till framtida politiska reformer. Du som besökare kan delta i rundabordssamtal och bidra med dina erfarenheter och idéer.

Almedalens Forskningsscen finns på övervåningen i Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4.
Lunch serveras från 11.30 tisdag, onsdag och torsdag.
Seminarium pågår mellan kl 12.00 och 13.30.

 

Läs hela programmet här >>>