Anna Sarkadi ny professor i socialmedicin vid Uppsala universitet

Den 1 augusti 2016 tillträdde Fellow Anna tjänsten som professor. Det är en tjänst som hon förenar med Vinnvård Fellowship projektet Optimus. Under september månad besöker hon även Farsta tillsammans med Optimus teamet för att titta på deras verksamhet med barn som har tidiga tecken på
utvecklingsavvikelser.

- Under senare delen av september kommer första Optimus patienten att kallas! Sjukt spännande! säger Anna.

Läs mer om Fellow Anna Sarkadi här