Anpassning, följsamhet och effekt - hur implementeras en metod på bästa sätt?

"Kan vi hävda att vi arbetar evidensbaserat om vi ändrar i en metod och inte följer ursprungsmanualen? Kan vi lita på effekten av en metod som utprövats i ett helt annat sammanhang än vår kliniska verklighet? Vilken roll spelar anpassning och följsamhet när vi implementerar en metod?"


Ulrika von Thiele Schwartz, forskare, LIME, Karolinska Institutet from BUP Stockholm