Är det dags med en nollvision inom vården och omsorgen?

Under Almedalen deltog ledande beslutsfattare i Vinnvårds och Vårdanalys seminarium om patientsäkerhet och om en nollvision inom vården och omsorgen. 

"– Spontant tror jag att det vore ett sätt att få ännu mer fart på arbetet för en ökad patientsäkerhet. Det ligger en kraft i att ha ett tidsbestämt mål på samma sätt som i trafiken, säger Agneta Karlsson till Dagens Medicin i Almedalen."

Insatserna från regeringen inom e-hälsoområdet och kompetensförsörjningen kan leda till att kraftigt minska siffrorna på antal allvarliga skador och dödsfall inom vården.

Panelen som deltog i seminariet bestod av:
Agneta Karlsson, Statssekreterare hos sjukvårdsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet
Hans Karlsson, Chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL
Tove Lindahl Grevé, Verksamhetschef, Ung Cancer.
Charlotta George, Sakkunnig Patientsäkerhet, Socialstyrelsen.
Anders Lie, Specialist Enheten för Trafiksäkerhet, Trafikverket.
Kiku Pukk Härenstam, MD, Patientsäkerhetsexpert, Läkare Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Vinnvård Fellow
Dag Ström, Projektledare, MD, Vårdanalys

 

Läs Agneta Karlssons intervju med Dagens Medicin här
Se hela seminariet här