Årets Öppna jämförelser publicerade

Sedan 2006 har Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, årligen gett ut en rapport om hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivet. Årets rapport innehåller 169 olika indikatorer. Nytt för i år är att det finns en webbapplikation att söka i.

Några resultat från årets öppna jämförelser:

  • Allt färre personer dör till följd av cancer och hjärtinfarkt.
  • Dödligheten i hälsopolitiskt åtgärdbara sjukdomar, som lungcancer och levercirros, ökar bland kvinnor med lägre utbildningsnivå.
  • Fler cancerpatienter överlever längre, och för bröstcancer har den relativa femårsöverlevnaden stigit till närmare 90 procent.
  • Det finns regionala ojämlikheter för exempelvis njursjukvård, behandling av benskörhet och landstingens kostnadseffektivitet.
  • Patienternas förtroende för vården skiftar kraftigt.
  • Alltför få kvinnor som fått en benskörhetsfraktur behandlas med läkemedel. 
  • Det finns stora regionala skillnader i väntetiden för ett första besök inom den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. 

Läs hela rapporten >>>

Till den nya webbapplikationen för Öppna jämförelser >>>