ATP, unikt utbildningsprogram för chefer, ledare kommer till Sverige, har du säkrat din plats?

Välkommen till ett informationsmöte om programmet via webben med Brent
James, kirurg och upphovsman till ATP, 4 november kl. 17-18!

Kursstart 25-28 januari, 2016.Intermountain Healthcare är en av de ledande sjukvårdsorganisationerna i världen tack vare att man lyckats förena ökande kvalitet och bättre kostnadskontroll. En nyckelingrediens i dess angreppssätt är ledarutvecklingsprogrammet ATP (Advanced Training Program). Genom mångåriga kontakter har vi i Sverige nu fått möjlighet att erbjuda programmet här för seniora ledare i hälso- och sjukvården. Information om programmet finns i bifogad pdf och på webben:

www.atpnordics.se
Information om ATP (pdf) 

Dela gärna informationen med kolleger!