Bättre hälsa för fler och med minskade resurser - diskussioner i Almedalen och media

Under Almedalsveckan i år lyftes flera goda exempel på hur vården kan förbättras. Några av dem kom upp i det seminarium som Vinnvård genomförde på temat Spara liv och pengar, hur svårt kan det va?

Chalmers beskrev ett exempel från Skövde om operationsköer som arbetats bort. Andreas Hellström nyutnämnd Vinnvård Fellow talade om detta.

Även andra Vinnvård forskare var på plats och pratade om bättre hälsa. Bland andra Staffan Linblad och Mats Brommels på KI som lanserade Patientkraft som en del i att fortsätta förbättra vården.

SVT valde veckan efter Almedalen att berätta om Skövde-exemplet och intervjuade Andreas Hellström. Boel Andersson Gäre, professor Hälsohögskolan i Jönköping och Vinnvård forskare, var med i studion och berättade om varför det är viktigt att forska på varför vi inte gör det som vi vet är bäst. 

Det finns många goda exempel som alla är värda att föras fram för att uppnå bättre hälsa för alla människor. Vi är självklart glada över att det är på gång en diskussion och att även media lyfter frågan om hur forskning och praktik kan mötas och hur vi ska arbeta framåt för att mer av det vi vet också blir gjort!

Webbsändning från Almedalsseminariet