Bättre liv för de mest sjuka äldre

SKL och Regeringen geneomför en rad olika aktiviteter för att informera om satsningen på de mest sjuka äldre. Nedan finns tre av dem.

Bättre liv för sjuka äldre i primärvården (Stockholm)
Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett omfattande arbete för att möjliggöra ett bättre liv för sjuka äldre.
Läs mer på webbplatsen

Ledningskraft - så mycket bättre för sjuka äldre (Stockholm, Mötesplats 1 av 4)
Det finns mycket god vård och omsorg i vårt land. Samtidigt finns också berättelserna som speglar en äldrevård- och omsorg som ingen av oss vill uppleva. Nu finns tillfälle att göra skillnad. För att nå resultat behövs effektivare sätt att skapa värde för sjuka äldre.
Läs mer på webbplatsen

Bättre liv för sjuka äldre i primärvården (Göteborg)
Regeringen har tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting inlett ett omfattande arbete för att möjliggöra ett bättre liv för sjuka äldre.
Läs mer på webbplatsen