Bedömningsprocess för Vinnvård Fellows

Nu är bedömningsarbetet igång och steg 1 pågår fram till den 6 januari. Efter beslut i Vinnvårds styrelse tar sedan 10 internationella forskare ansökningarna som gått vidare för bedömning i steg 2.

Internationell bedömningsgrupp:

Professor Lena Borell, KI (ordförande, representant för Vinnvårds styrelse)
Professor Paul Batalden, Dartmouth
Professor Trisha Greenhalgh, Blizard Institute
Professor Alison Kitson, University of Adelaide
Professor Martin Marshall, UCL
Professor Graham Martin, University of Leicester
Professor Eugene Nelson, Dartmouth
Professor Duncan Neuhauser, Case Western Reserve University
Assistant Professor Christian von Plessen, University of Stavanger
Professor Glenn Robert, Kings College
Assistant Professor Mark Splaine, Dartmouth

 

Läs mer >>>