Beslut i Vinnvård Fellows

Vinnvårds styrelse har beslutat att låta följande ansökningar gå vidare till Steg 2:

VF13-001          Ann Catrine Eldh

VF13-004          Klara Palmberg Broryd

VF13-006          Nina Viberg

VF13-007          Andreas Hellström

VF13-008          Ulrica von Thiele Schwarz

VF13-015          Johan Thor

VF13-018          Pamela Mazzocato

VF13-019          Isabella Scandurra

VF13-020          Karin Åkesson

VF13-024          Helena Hvitfeldt Forsberg

VF13-025          Bozena Poksinska

VF13-026          Yulia Blomstedt

VF13-027          Martin Rejler

VF13-028          Kiku Pukk Härenstam

VF13-031          Pär Höglund

VF13-033          Carl Savage

 

Läs mer om Vinnvård Fellows >>>