Beslut Vinnvård Fellows - Sveriges framtida ledare

Vinnvård har precis avslutat processen med att hitta de mest framstående forskarna inom Improvement Science som under tre år ska genomgå programmet Vinnvård Fellows. De ska utveckla såväl ny forskning som ledarskapsförmågan för att bli ledande i arbete med att förbättra svensk vård och omsorg.

-   This cohort of improvement science fellows is unmatched. Congratulations to all!, säger Professor Paul B Batalden, MD, Professor of Pediatrics, Dartmouth Medical School.

Vinnvårds styrelse har fattat beslut om att anta fyra Fellows:

Andreas Hellström, Centre for Healthcare Improvement, Chalmers tekniska högskola.

Karin Pukk Härenstam, Karolinska sjukhuset, Kungliga Tekniska högskola.

Ulrica von Thiele Schwarz, Medical Managemant Centre, Karolinska Institutet.

Johan Thor, Jönköping Academy for Improvement in Health and Welfare.

-   Jag är otroligt glad och förväntansfull över den grupp som nu antas som Vinnvård Fellows, säger Staffan Arvidsson, programchef för Vinnvård. De är alla excellenta forskare och har dessutom en mycket god förståelse för vårdens och omsorgens praktik. En ytterligare styrka är deras skiftande ämnesbakgrund och olika hemvister i Sverige, vilket kommer att vara till stor nytta för att ge sig an den mycket komplexa uppgiften att förbättra svensk vård och omsorg.

Läs mer om Vinnvård Fellows här >>>