'Bringing user experience to healthcare improvement: exploring the potential and pitfalls of co-designing services with patients, carers and staff'

Den 28 oktober höll professor Glenn Robert som från Healthcare Quality & Innovation, King's College London seminarie på Karolinska Universitetssjukhuset. 

Glenn Roberts forskning har ett stort fokus på hur användaren - patient eller medarbetaren- deltar i förbättringsarbetet i vården. Genom att använda Glenn Roberts metoder kan projekt och samarbeten inom vården komma närmare användaren på ett bättre sätt. Man kan även tillföra mer nytta i vården. 

- Det gedigna arbetet har pågått i 10 år. Det är ett intressant arbete man gör tillsammans med patienten, säger Staffan Arvidsson, Vinnvård.

Läs mer om Glenn Robert och hans forskning här