Cambridge får halv miljard till förbättringsforskning - vad gör vi i Sverige?

Cambridge tilldelas en halv miljard (!) för att etablera ett 'Improvement Research Institute'.

The Health Foundation har meddelat att de valt University of Cambridge för att etablera ett helt nytt institute, Improvement Research Institute. Det är det första i sitt slag i Europa och kommer att ledas av Mary Dixon-Woods, RAND Professor of Health Services Research and Wellcome Trust Investigator at the University of Cambridge. INstitutet ska arbeta för att stärka evidensen kring hur vi förbättrar hälso- och sjukvården.

Vinnvård ser med stor glädje fram emot att samverka med institutet och hoppas att forskningen kring hur  vi förbättrar hälso- och sjukvården och den sociala omsorgen härmed får en skjuts framåt!

- Det kommer att bli väldigt intressant att följa och vara med i arbetet och jag hoppas att vi även i Sverige ser att detta är ett viktigt forskningsområde som behöver stärkas om vi ska klara de utmaningar vi står inför, säger Staffan Arvidsson, programchef Vinnvård.

Läs mer om institutet här >>>